Saetööstus

Toodang

Meie toodanguks on männi- ja kuuse saematerjal. Tehnoloogiliselt oleme välja arendanud kaasaegse ja väga paindliku tootmisvõimalustega saeveski, kus suudame klientidele pakkuda erilõikusi ja eriniiskusi ka väiksematele kogustele.

Lisaks pakume oma klientidele männikoort (multši) ja tehnoloogilist tšelluloosi haket. 

Ettevõttest

AS Förmann NT on Eesti kapitalil põhinev puidutööstusettevõte, mis asub Võrumaal, Vastseliina alevikus. Ettevõtte tegevusaladeks on puidu varumine, saematerjali tootmine ning selle realiseerimine Eesti Vabariigis ja mujal.

Ettevõte omab FSC®-sertifikaati, mis tähendab, et kasutame ainult puitu, mis on pärit targalt majandatud metsadest.

Ostame metsamaterjali

Ostame nii raieõigust, kinnistuid kui ka metsamaterjali. Förmann NT austab Eesti metsa ja annab omalt poolt kõik, et metsamajandamine oleks tehtud targalt ja jätkusuutlikult. 

Täpsema info jaoks palun kirjutada taavi@formann.ee või helistada +372 524 0038

  • Kuuse ja männi ümarpalki;
  • Diameetriga alates 15cm-st ladvapoolsest otsast kuni 60cm tüükapoolse otsani;
  • Metsamaterjali pikkused 6,1; 5,2; 4,9; 4,3 ja 3,7;
  • Mõõtmine toimub elektrooniliselt Eestis kasutusel oleva mahutabeli järgi.

Projekti „Varustuskindluse parendamine ja taastuvenergiale üleminek ettevõttes Förmann NT AS“ eesmärk on võtta ettevõttes kasutusse taastuvenergia allikatest toodetud elektrienergia ja suurendada ettevõtte elektrienergiaga varustuskindlust. Projekti tulemusena on rajatud ja kasutusse võetud 60 kW võimsusega päikeseelektrijaam, milles toodetav taastuvenergia kasutatakse ettevõtte tootmisprotsessides ja seeläbi tagatakse suurem elektrienergiaga varustuskindlus. Projekti rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest, toetuse summa on 18 959 eurot.

Projekti „Soojusenergia ressursisäästlikuks tootmiseks ja kasutamiseks katlamaja rajamine“ elluviimisega võtab ettevõte kasutusele kaasaegse soojusenergia tootmise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parendada ettevõtte ressursitõhusust. Projekti tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus 1,2% ja ressursitootlikkus 1,2%. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 200 000 eurot.