Saetööstus

Toodang

Meie toodanguks on männi- ja kuuse saematerjal. Tehnoloogiliselt oleme välja arendanud kaasaegse ja väga paindliku tootmisvõimalustega saeveski, kus suudame klientidele pakkuda erilõikusi ja eriniiskusi ka väiksematele kogustele.

Lisaks pakume oma klientidele männikoort (multši) ja tehnoloogilist tšelluloosi haket. 

Ettevõttest

AS Förmann NT on Eesti kapitalil põhinev puidutööstusettevõte, mis asub Võrumaal, Vastseliina alevikus. Ettevõtte tegevusaladeks on puidu varumine, saematerjali tootmine ning selle realiseerimine Eesti Vabariigis ja mujal.

Ettevõte omab FSC®-sertifikaati, mis tähendab, et kasutame ainult puitu, mis on pärit targalt majandatud metsadest.

Ostame metsamaterjali

Ostame nii raieõigust, kinnistuid kui ka metsamaterjali. Förmann NT austab Eesti metsa ja annab omalt poolt kõik, et metsamajandamine oleks tehtud targalt ja jätkusuutlikult. 

Täpsema info jaoks palun kirjutada taavi@formann.ee või helistada +372 524 0038

  • Kuuse ja männi ümarpalki;
  • Diameetriga alates 14cm-st ladvapoolsest osast kuni 65cm tüükapoolse osani;
  • Metsamaterjali pikkus alates 3,6m – 5,1m, ülemõõduga 7cm;
  • Mõõtmine toimub elektrooniliselt Eestis kasutusel oleva mahutabeli järgi.

Projekti „Soojusenergia ressursisäästlikuks tootmiseks ja kasutamiseks katlamaja rajamine“ elluviimisega võtab ettevõte kasutusele kaasaegse soojusenergia tootmise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parendada ettevõtte ressursitõhusust. Projekti tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus 1,2% ja ressursitootlikkus 1,2%. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 200 000 eurot.